رابطه با آمریکا در بوته نقد منصفانه
38 بازدید
محل نشر: روزنامه کیهان و سایت جام جم و ...
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به دنبال مطرح شدن گسترده توافق با 1+5 و آثار و نتایج احتمالی آن و هم چنین موضع گیری های متفاوت افکار عمومی و نخبگان جامعه، نگارنده بر آن شد تا در یک فضای منطقی و به دور از غلبه احساسات و تأثیر موج های تبلیغی، موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را برای بهره برداری مناسب از وضعیت موجود ارائه نماید.